Thanthi Publications
 
      : 91767 38888
பால் சுயம்பு உஷாரய்யா உஷாரு
செ.செந்தில் குமார் வா... என்று அழைக்கும் திருவண்ணாமலை
முனைவர் செ.சைலேந்திரபாபு ஐ.பி.எஸ் இளமையில் வெல்
அமுதன் கல்லிலே கலைவண்ணம்: அதிசயக் கோவில் அங்கோா்வாட்